Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

TEACCH & PECS

Oprindelig er TEACCH navnet på et center University of North Carolina, som udbyder træning af børn med autisme, men gennem en række foredrag af den belgiske psykolog Theo Peeters i 80’erne, har TEACCH ydet en stor indflydelse på dansk autismepædagogik. I Kronhjorten anvender vi en form for “TEACCH-inspireret” pædagogik.

TEACCH bygger på den kognitive psykologi. Udgangspunktet er det forhold, at mennesker med autisme har svært ved at skabe mening og struktur i deres erfaring. Dette kommer til udtryk i deres vanskeligheder ved at forstå mundtlige beskeder; ved at fastholde skemaer for selv helt almindelige begivenheder i hukommelsen; ved at koncentrere sig; ved at styre deres impulser; ved at sortere og strukturere sanseindtryk osv. 

For at afhjælpe disse problemer, som ofte gør autistiske børn urolige og ængstelige og forhindrer dem i at lære, skaber Kronhjortens personale et struktureret og forudsigeligt miljø omkring vores unge. TEACHH arbejder målrettet med visuelle symboler (ofte vha. PC-programmet Boardmaker), konkretisering, systematik samt organisering af tid med dagsskemaer og faste rutiner, og vi gør udstrakt brug af tegn, piktogrammer osv. for at gøre alt så synligt og konkret for barnet som muligt.

Ofte fremhæves det, at TEACCH har et accepterende handicapsyn, hvor det er omgivelserne der skal tilpasses den handicappede og ikke omvendt. Begrebet skærmning er centralt – både fysisk, og socialt, hvor vi tilstræber at afværge konflikter og bestræber sig på at mindske stressniveauet hos barnet.

PECS – Står for The Picture Exchange Communication System

PECS blev udviklet omkring 1992 af psykolog Andrew Bondy og hans kone, talepædagog Lori Frost, fra Delaware i USA. Det er kort sagt et visuelt kommunikationssystem, der bygger på udveksling af billeder til at opnå ønskede mål og opfylde forskellige behov. Ud over billeder kan man også bruge fotografier, stregtegninger, konkreter og symboler i PECS.

Den oprindelige målgruppe for PECS var småbørn med autisme, som enten ikke havde noget ekspressivt verbalt sprog eller kun havde et meget begrænset verbalt sprog. Men PECS har efterhånden vist sig at være anvendeligt for en langt bredere gruppe; deriblandt har også voksne med autisme, ADHD, eller andre former for kommunikationsvanskeligheder haft gavn af systemet.

Kronhjorten
Lystrupvej 64
3550 Slangerup

​Bosted Kronhjorten

Lystrupvej 64

3550 Slangerup DK

Tlf: Kontor:    48279001   Kl.08.30 til kl.14.30.

Tlf: Huset:     48278001