Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​​Kronhjortens idégrundlag.

Kronhjorten er et bosted for udviklingshæmmede børn og unge mellem 7 og 24 år med særlige individuelle behov og udfordringer. Vi arbejder ud fra Rudolf Steiners antroposofiske filosofi om det hele menneske, og ønsker at give børnene og de unge trygge og hjemlige omgivelser hvor den enkelte individuelt kan trives og udvikle sig optimalt på vej til et mere selvstændig liv.

Kronhjortens værdigrundlag.

Det er værdifuldt, at:

  1. ​Børnene og de unge har en høj livskvalitet baseret på en sund, tryg hverdag med megen glæde og nærvær.
  2. ​En hverdag tilrettelagt ud fra en genkendelig daglig, ugentlig, månedlig og årlig rytme, hvor den enkelte både individuelt og i fællesskabet kan udvikle sit potentiale og selvstændighed.

Derfor vil vi:

1.​ Give børnene og de unge en hjemmelavet sund, varieret økologisk og biodynamisk, bæredygtig kost.
2.​ Tilrettelægge både individuelle og fælles genkendelige rytmer, enkelthed og overskuelighed i børnene og de unges hverdag.
3.​ Møde børnene og de unge med en anerkendende tilgang der skaber gode stemninger med megen inderlighed, kærlighed, glæde og harmoni.
4.​ Give børnene og de unge rytme ro og nærvær i hyggelige og renlige hjemlige omgivelser.
5.​ Se og møde det enkelte barn og den enkelte unge som det værdifulde menneske de er.
6.​ Samarbejde med andre fagpersoner som eks.............om børnenes og de unges udvikling.
7.​ Tilrettelægge en individuel personlig udvikling for det enkelte barn og unge.
8.​ Tilrettelægge arrangementer og oplevelser for børnene og de unge udenfor Kronhjorten.
9.​ Tilrettelægge oplevelser i naturen for børnene og de unge.

Rudolf Steiners pædagogik og menneskesyn.

Rudolf Steiners menneskesyn kan kort beskrives således: Han så mennesket på den måde, at det udover at have en fysisk krop også har et sjæleligt, åndeligt væsen. Han havde det, man i dag kalder et holistisk verdensbillede.

Dette livssyn ligger bag den pædagogik, som Rudolf Steiner gav impuls til, og som mange pædagoger for udviklingshæmmede har arbejdet med og udviklet siden ca. 1920. I Danmark kaldes den pædagogiske retning for helsepædagogik. Den er mest kendt fra skolehjemmet Marjatta, som er den ældste Rudolf Steiner institution for udviklingshæmmede herhjemme.

Vi der arbejder pædagogisk her på Kronhjorten, er interesserede i Rudolf Steiners livssyn, betragter det som en mulighed, at mennesket og verden kan forstås sådan. Vi har alle arbejdet i længere eller kortere tid med Rudolf Steiner pædagogikken.

I og med, at vi har et fælles værdigrundlag, kan vi arbejde mere målrettet.

Når man holder den mulighed åben, at vi mennesker har sjæl og ånd, kan det medføre større respekt for den udviklingshæmmedes individuelle personlighed bag den ydre facade.

I Rudolf Steiner pædagogikken forsøger man at pleje sjælen. Det kan man gøre ved at omgive den udviklingshæmmede med skønhed. Det kan være smukke farver på væggene, friske blomster eller levende musik. Det giver glæde i hverdagen og dermed større livskvalitet.

Det er vigtigt, at der er en glad og optimistisk stemning omkring den udviklingshæmmede. Når man ikke kan tage så meget af omverdenen ind, eller ikke kan lukke af for omverdenen, hvilket de udviklingshæmmede ofte ikke kan, er det vigtigt med orden, og at omgivelserne er lette og ubesværede at forholde sig til. Det hører med til pædagogikken, at dagene, ugerne og året forløber rytmisk. Det bringer ro at vide, hvad dagen bringer, og ved at leve med i årets forløb får man et forhold til naturen og omverden. Derfor opbygger vi dagene, så de forløber rytmisk, og året om fejrer vi årstidens fester. Disse fester er en del af børnenes/de unges liv og giver dem et ståsted i en verden, der ellers kan opleves kaotisk. Kronhjortens naturskønne omgivelser giver et miljø, hvor de unge kan rumme deres sanseindtryk.

Kronhjorten
Lystrupvej 64
3550 Slangerup

​Bosted Kronhjorten

Lystrupvej 64

3550 Slangerup DK

Tlf: Kontor:    48279001   Kl.08.30 til kl.14.30.

Tlf: Huset:     48278001