Bostedet Kronhjorten er en gul, trelænget stråtækt gård fra 1800-tallet der ligger i de mest vidunderlige naturskønne omgivelser og med Lystrup skov som nabo. 

Vi er et bosted for udviklingshæmmede børn og unge mellem 7 og 25 år med særlige individuelle behov og udfordringer. 

I vores arbejde er det værdifuldt, at: Beboerne har en høj livskvalitet baseret på en sund, tryg hverdag med megen glæde og nærvær. En hverdag tilrettelagt ud fra en genkendelig daglig, ugentlig, månedlig og årlig rytme, hvor den enkelte både individuelt og i fællesskabet kan udvikle sit potentiale og selvstændighed.

BEHANDLING AF PERSONFØLSOMME DATA

PERSONFØLSOMME DATA KAN KORT DEFINERES SOM: ”OPLYSNINGER, DER DIREKTE KAN HENLEDES TIL ELLER IDENTIFICERE EN PERSON”.
PÅ KRONHJORTEN REGISTRERES LØBENDE INFORMATIONER OM BÅDE PERSONALE OG BEBOERE.
FOR PERSONALET SKER REGISTRERING PRIMÆRT I FORBINDELSE MED ANSØGNINGER, ANSÆTTELSER, LØBENDE SAMTALER, LØNFORHOLD, SYGDOM, OPHØR M.V.
DER REGISTRERES LØBENDE DATA VEDR. BEBOERNE. DET SKER SOM EN HELT NATURLIG DEL AF DEN PLEJE OG OMSORG, DER ER EN DEL AF HVERDAGEN PÅ KRONHJORTEN. REGISTRERING BRUGES I HØJ GRAD TIL AT VIDEREGIVE OPLYSNINGER TIL DET ØVRIGE PERSONALE, SÅ BEBOERNE HELE TIDEN OPLEVER KONTINUITET OG SAMMENHÆNG I PLEJEN.
ALLE DATA OPBEVARES AF EKSTERNE DATABEHANDLERE. FOR AT FÅ ADGANG TIL DATA OG ARBEJDE MED DATA, SKAL BRUGERNE VÆRE TILDELT BRUGERADGANG.
DATA INDSAMLES OG REGISTRERES PÅ EN SÅDAN MÅDE, AT MAN RUTINEMÆSSIGT ENKELT OG SIKKERT KAN RYDDE OP I DATA.
KRONHJORTEN HAR FASTE RUTINER OG TJEKLISTER, DER SIKRER OPRYDNING, VEDLIGEHOLDELSE OG SLETNING AF DATA.
BOSTED KRONHJORTEN
CVR: 17860186
ADRESSE
LYSTRUPVEJ 64
3550 SLANGERUP
KONTOR: 48 27 90 01
M-T-T-F 8.30-14.30
Huset: 48 27 80 01
Efter kl.14.00