HVERDAGEN PÅ KRONHJORTEN

På hverdage er alle Kronhjortens beboere i skole, STU eller værksted.

For beboerne under 18 år (§66) forløber morgenen, eftermiddagen og aftenen som beskrevet nedenfor:

Morgenen starter kl. 6.30 hvor de faste morgenvagter møder ind. Beboerne bliver vækket og støttet eller hjulpet med morgenhygiejnen samt påklædning. Derefter mødes alle i stuen for at synge morgensang og sige morgen vers.

Efter fælles morgenmad i køkkenet bliver beboerne hentet af deres kørselsordninger og kørt til skole eller STU. Når beboerne kommer hjem om eftermiddagen fra deres dagtilbud står medarbejderne klar på parkeringspladsen og tager imod dem.

Beboerne hænger deres overtøj på plads i garderoben, lægger madkasser i køkkenet og vasker hænder med støtte hvis nødvendigt. Eftermiddagen planlægges i fællesskab mellem beboeren og pædagogen. Beboerne kan vælge imellem forskellige aktiviteter fra deres ugentlige aktivitetsplan. Dagens forløb visualiseres derefter med piktogrammer som er på beboernes værelser. ​

En beboers eftermiddag kan f.eks. indeholde følgende aktiviteter: Hente brænde, gåtur i skoven, fodre kaniner, høre musik på værelset, hjælpe til med at forberede aftensmad eller dække bord. Beboerne har forskellige aktiviteter alt efter interesse og ønsker.

Kl.15.30 samles alle beboerne og medarbejderne i køkkenet hvor der er dækket op med saft og frugt.

Kl. 18 er der fælles aftensmad. Alle beboere og medarbejdere samles i gangen udenfor køkkenet og en beboer siger ”værsgo” inden vi går ind og sætter os til bords i køkkenet. Inden vi spiser, siger vi et vers og vi synger ”tak for mad” når måltidet er færdigt. Bordritualet bruger vi ved alle måltider undtagen eftermiddags-samlingen da det indrammer måltidet og markerer begyndelsen og slutningen. Beboerne trives med det velkendte og forudsigelige.

Kl. 19.30 er der aftensamling i stuen hvor vi synger nogle sange, læser en historie og til sidst siger vi et aften vers. ​Inden vi siger godnat og beboeren lægger sig til at sove, taler vi dagen igennem med beboerne, hvad der er sket fra aften til morgen.

Lørdag og søndag er beboerne enten på Kronhjorten eller evt. på weekend hos familien. Weekenderne på Kronhjorten går bl.a. i perioder med ridning lørdag morgen, oprydning på værelserne, gåtur i skoven, leg i haven eller andre aktiviteter. Dette planlægges alt efter vejr og humør.

I ferierne er der mulighed for andre aktiviteter også ud af huset. Det tilpasser vi så dagene stadig er forudsigelige og så vi højst har et par større aktiviteter ud af huset i løbet af en uge.​

For beboerne over 18 år i (§107) forløber morgenen, eftermiddagen og aftenen som beskrevet nedenfor:

Ca. kl. 7 bliver beboerne vækket og hjulpet eller støttet med morgenhygiejnen samt påklædning. Derefter er der morgenmad i køkkenet som morgenvagten har forberedt. Beboerne bliver derefter hentet af deres kørselsordning og kørt til STU eller værksted. Når beboerne kommer hjem om eftermiddagen fra deres dagtilbud står medarbejderne klar på parkeringspladsen og tager imod dem.

Beboerne hænger deres overtøj på plads i garderoben. Madkasser lægges på plads i køkkenet. Eftermiddagen planlægges i fællesskab mellem beboeren og pædagogen med tilbud om aktiviteter beboerne kan vælge efter sin ugentlige aktivitetsplan eller andre ønsker beboeren måtte have. Nogle af beboerne går også til forskellige fritidsaktiviteter. Dagens forløb visualiseres derefter med piktogrammer som er på beboernes værelser.

En beboers eftermiddag kan f.eks. indeholde følgende aktiviteter: Bo trænings aktiviteter såsom tøjvask, oprydning/rengøring på værelset, tilberede aftensmad, smøre madpakke, gå til en fritidsaktivitet, cykeltur i skoven, høre musik eller iPad på værelset. Beboerne har forskellige aktiviteter alt efter interesse og ønsker.

Ca. Kl.15.30 tilbyder pædagogen frugt og saft i køkkenet.

Kl. 18 er der fælles aftensmad. Inden vi spiser, siger vi et vers og vi synger ”tak for mad” når vi er færdige med måltidet. Bordritualet bruger vi ved alle måltider undtagen eftermiddags-samlingen da det indrammer måltidet og markerer begyndelsen og slutningen. Beboerne trives med det velkendte og forudsigelige.

Kl. 19.30 er der aftensamling i stuen hvis beboerne har lyst til det. Alt efter ønske kan det være at vi synger nogle sange, læser en historie, drikker en kop te og hygge snakker. Til sidst siger vi aften vers. ​Hvis beboeren ønsker det, taler vi dagen igennem med beboerne, hvad der er sket fra aften til morgen.

Lørdag og søndag er beboerne enten på Kronhjorten eller evt. på weekend hos familien. For de beboere der ønsker det er der ridning i perioder lørdag morgen. Resten af weekendens aktiviteter planlægges efter beboernes interesser og ønsker.

I ferierne er der mulighed for andre aktiviteter også ud af huset. Det tilpasser vi så dagene stadig er forudsigelige og vi højst har et par større aktiviteter ud af huset i løbet af en uge.