Forældre/pårørende information

Indhold:
1. Visitation og indskrivnings proces:                                       
  • Hvad de kan forvente af os.
  • Kontaktpersoner.
2. Forældremøder/statusmøder.
3. Plejevederlag (mulighed)
4. Indkøb af tøj.
5. Ferie, fridage, weekender.
6. Hjemmebesøg.
7. Samtykker og Administrationsaftale
8.  Behandling af personfølsomme data.
9. Forsikringer.
10. Syge transport/ Falck.
11. Ledsagelse.
12. Hjælpemidler.
13. Husorden
14. Facebook gruppe/infobrev.
15. Traditioner på Kronhjorten
  • Koloni
  • Årstidsfester
16. Kost politik
17. Nyttigt info.1. Visitation og indskrivnings proces.                                                                                                                              
Hvad de kan forvente af os.
Beboeren får ved indflytningen tildelt to kontaktpersoner. Så vidt muligt en uddannet pædagog og en medhjælper. Kontaktpersonerne tager sig af alle opgaver omkring den unge, for at sikre at den unge har det godt både fysisk og psykisk. Dvs. helt fra at de har vanter og hjemmesko, til at sikre at de er inde i en positiv psykisk udvikling.
Specifikation af ansvaret:
• Ansvar for kontakt til forældre og skole + chauffører og div.
• Ansvar for deltagelse i pædagogiske møder skole, kommune, forældre.
• Ansvar for at arrangere et årligt individuelt forældremøde.
• Ansvar for behandling af breve omkring de unge.
• Ansvar for fremlæggelse på mødet ang. Den unges trivsel/problematikker.
• Hvis ikke andet er aftalt har de også ansvar for indkøb og sortering og reparation af tøj og sko. Desuden for læge, tandlæge og frisør besøg.

2. Forældremøder/statusmøder.
En gang om året holder vi et fælles forældremøde.
To gange om året holder vi statusmøder. Det ene møde er sammen med sagsbehandleren. Den anden er mere fleksibelt og aftales efter individuelle behov.

3. Plejevederlag (mulighed)
Når I vil holde ferie med jeres børn eller har længere ophold (dog mindst 4 døgn) andre steder end
Kronhjorten, vil Kronhjorten betale et plejevederlag på Kr.200,- pr./døgn. (takster for 2024)
Hvis dette er ønsket, skal I sende en mail til Anneth: admin@kronhjorten.com
I mailen skal der stå hvor mange dage, med dato, der skal betales plejevederlag for og konto nr.
beløbet skal overføres til.

4. Indkøb af tøj/lommepenge
Jeres barns tøj: Vi har en del tøj og vasketøj, at holde styr på, derfor syr vi navne label, i hvert barns tøj, sengetøj og håndklæder. Vi vil blive glade for, hvis I vil hjælpe os med dette, tak, også hvis dit barn kommer med nyt tøj fra jer på hjemme besøg, så der evt. ikke kommer tvivl om, hvis tøj der er hvis og vi i stedet kan bruge denne tid med jeres barn.

Under 18: efter KL-takster
Over 18: betale selv, individuelle aftale

5. Ferie, helligdage og weekender.
Weekender på Kronhjorten giver mulighed for oplevelsesture. Disse aktiviteter foregår mest spontant, afhængigt af vejr, vind, bemanding og beboernes dagsform. Ellers nyder vi vores dejlige have og den pragtfulde skov, som vi bor lige ved siden af. Det kan være bålhygge, sanseture, cykle osv. Se iøvrigt afsnittet om plejevederlag.

6. Hjemmebesøg
Noget vi lægger stor vægt på, er at I overholder de aftaler, vi laver vedrørende hjemme besøg. Det er vigtigt for børnene, at de ved at de kan regne med de aftaler der er for hjemme besøg, altså at de er hjemme på Kronhjorten de dage der er aftalt og hjemme hor jer/dig de dage der er aftalt.
Vi planlægger hjemme besøg for 1/2 år ad gangen. Vi sender forespørgsel i marts for at høre hvordan sommerferien skal forgå. I juni for at høre hvordan barnet skal hjem fra august til 1. jan og i oktober for at høre hvordan barnet skal hjem fra 1. januar til sommerferien.
Ud fra dette planlægger vi hvor meget personale der skal være de enkelte dage. Når der er flere børn hjemme i en weekend, bruger vi personalets timer andre dage til gavn og glæde for børnene. Vi bruger det også til at planlægge fælles eller individuelle udflugter på skolefridagene.
Vi lægger også vægt på at have god tid til jer når i henter og afleverer her, derfor er den bedste afhentnings- og hjemkomst tid kl:10.00 og kl:17.00.

7. Samtykker og Administrationsaftale
  1. Administrationsaftale for beboere over 18 år
  2. Aconto betaling for beboere over 18 år
  3. Samtykkeerklæring m. behandlingstestamente
  4. Pjece om behandlingstestamente

8. Behandling af personfølsomme data.
Personfølsomme data kan kort defineres som: ”Oplysning, der direkte kan henledes til eller identificere en person”.
På Kronhjorten registreres løbende informationer om beboere. Det sker som en helt naturlig del af den pleje og omsorg, der er en del af hverdagen på Kronhjorten. Registrering bruges i høj grad til at videregive oplysninger til det øvrige personale, så beboerne hele tiden oplever kontinuitet og sammenhæng i plejen.
Alle data opbevares af eksterne databehandler. For at få adgang til data og arbejde med data, skal brugerne være tildelt brugeradgang. Data indsamles og registreres på en sådan måde, at men rutinemæssigt enkelt og sikkert kan rydde op i data. Kronhjorten har faste rutiner og tjeklister, der sikrer oprydning, vedligeholdelse og sletning af data.

9. Forsikringer.

10. Syge transport/ Falck.

11. Ledsagelse.
Skulle nogen have behov for ledsagelse til arrangementer udenom Kronhjortens egne program, så er der mulighed for at søge en ledsageordning igennem kommunen. Alle borgere mellem 12 og 67 år med en psykisk funktionsnedsættelse kan søge kommunen om en ledsageordning. Kronhjorten har ikke mulighed for at ledsage de unge alene til forskellige aktiviteter, derfor er ledsageordningen en mulighed. Ledsageordning betyder, at den unge kan få 15 timers ledsagelse om måneden til formål de selv bestemmer. Man udpeger selv ledsageren. Timelønnen er på 156,03 kr. (2023 takst).

Der er mulighed for at søge om et ledsagekort igennem Daske Handicaporganisationer. Kortet søges på: https://handicap.dk/brugerservice/om-parkeringskort-ledsagekort-storeb%C3%A6lt-handicap/ledsagekort

Ledsagekortet giver mulighed for flere steder at ledsageren kan få gratis adgang til fx teatre, museer, kulturelle arrangementer, forlystelsesparker og zoologiske haver. Ledsagekortet giver også mulighed for rabat på offentlig transport til indehaver af ledsagekortet og ledsager.
I kan selv søge om kortet, eller vi kan gøre det for jer.
Ledsagekortet koster 200 kr. og er gyldigt i 3 år.

12. Hjælpemidler.

13. Husorden.
Husordenen skal sikre at alle beboere kan opleve bostedet som try
gt, roligt og rart at opholde sig i.
I bostedet er der regler alle skal forholde sig til; og disse regler, skal respekteres og overholdes.
Et udpluk fra husorden ser sådan ud:
Vi taler alle pænt til hinanden.
Vi råber ikke – vi taler stille.
Vi slår ikke – vi er søde ved hinanden.
Vi driller ikke.
Vi banker på døren før vi går ind.

14. Facebook gruppe/infobrev
Kronhjorten har et lukket Facebook gruppe som forældre/pårørende og de ansatte har adgang til. Her deles der hverdagssituationer og informationer.
Der sendes også et informationsbrev ud på alles e-mail med jævne mellemrum.

15. Traditioner på Kronhjorten
Koloni.
Hver år, for det meste i uge 26, tage hele Kronhjorten på koloni. Kolonien er på Ulvshale på Møn, hvor vi leje en stor ejendom som rummer os alle med stranden ned for enden af haven. Ulvshale Strand.

Fester på Kronhjorten hvor forældrene deltager:
Vi har årligt en fælles julefest og sommer/majfest hvor I, søskende og bedsteforældre er hjertelig velkomne. Disse fester sender vi indbydelse ud til.
Det er en god og hyggelig måde, at ses med hinanden og de andre beboere og deres forældre/familier.

16. Kost politik
Vi bruger biodynamisk, økologisk, laktose og glutenfri kost i den individuelle behandling af vores beboere.
En sund kost er varieret og lavet fra bunden af lokal dyrket/produceret økologiske/biodynamiske råvarer der er årstids-betinget/relateret. Kronhjorten er certificeret og har det økologiske guldmærke det betyder at mindst 90% af alle de madvarer vi benytter, er økologiske/biodynamiske.
Kronhjorten har en køkkenhave hvor vi dyrker div. grøntsager. For at støtte og udvikle vores beboeres oplevelse af den mad vi spiser, inddrager vi dem i at:
  – Hente grøntsager i køkkenhaven og jordkælderen
  – Deltag i indkøb/afhentning
Der udarbejdes en sæson betonet kostplan. Beboernes selvbestemmelse og medindflydelse kommer til udtryk på beoernes husmøder. Beboerne har evt. en fast dag, hvor de hjælper med madlavningen under hensyntagen til den enkeltes kompetencer.

17. Nyttigt info:
Kontorets telefon 48279001
Telefontider:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra   08:30 til 14:30                
Onsdag fra   12:00 til 14:30
Hvis ikke kontor telefon bliver taget der, så er det fordi vi er til møde eller forhindret på anden måde, læg gerne en besked, så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Kronhjortens telefon 48 27 80 01
Alle dage
Om morgenen 08:15 til 09:00
Inden aftensmad   17.00 til 18:00
Aften     20.30 til 21.00
Hvis ikke vi tager telefon der, så er det fordi vi er i haven eller på tur ud af huset, eller ikke kan gå fra et barn.

Retningslinjer for besøg og fødselsdage på Kronhjorten:
Måltider på Kronhjorten ønskes at holdes i en genkendelig, fredfuld og rolig stemning, så vores
sensitive børn og unge kan indtage og fordøje deres mad bedst muligt. Derfor vil måltider som
udgangspunkt kun være for børnene/de unge og personale, så børnene/de unge ikke skal bruge
ressourcer på at forholde sig til nyt. Der kan undtagelsesvis opstå særlige tilfælde, hvor gæster kan inviteres til at spise med, men da vil det være personalet på dagen, der vurderer om gruppen kan rumme gæster.

Fødselsdage fejrer vi hjertens gerne. Vi sørger altid for at markere dagen for barnet med flag,
sang, madønsker osv. Forældre er velkomne til at besøge deres barn på dagen, men af hensyn til
hverdagsrytmen og de andre børn ønsker vi, at selve fejringen foregår om eftermiddagen den
lørdag, der er tættest på fødselsdagen.

Besøg til de unge i lejligheden kan være mere fleksibel.