KRONHJORTENS VÆRDIGRUNDLAG

Som medarbejder på Kronhjorten, er man med til at opretholde og udvikle Kronhjortens værdigrundlag. 

Kronhjortens værdigrundlag tager udgangspunkt i nedennævnte fælles værdier, der er vigtige kendetegn for vores samspil med hinanden, og for det at være ansat på Kronhjorten.

Det er værdifuldt, at:

  1. Beboerne har en høj livskvalitet baseret på en sund, tryg hverdag med megen glæde og nærvær.
  2. En hverdag tilrettelagt ud fra en genkendelig daglig, ugentlig, månedlig og årlig rytme, hvor den enkelte både individuelt og i fællesskabet kan udvikle sit potentiale og selvstændighed.

Derfor vil vi:

1.​ Give beboerne en hjemmelavet sund, varieret økologisk og biodynamisk, bæredygtig kost.
2.​ Tilrettelægge både individuelle og fælles genkendelige rytmer, enkelthed og overskuelighed i beboernes hverdag.
3.​ Møde beboerne med en anerkendende tilgang der skaber gode stemninger med megen inderlighed, kærlighed, glæde og harmoni.
4.​ Give beboerne rytme, ro og nærvær i hyggelige og hjemlige omgivelser.
5.​ Se og møde det enkelte barn og den enkelte unge som det værdifulde menneske de er.
6.​ Samarbejde med andre fagpersoner om beboernes udvikling.
7.​ Tilrettelægge en individuel personlig udvikling for den enkelte beboer.
8.​ Tilrettelægge arrangementer og oplevelser for beboerne udenfor Kronhjorten.
9.​ Tilrettelægge oplevelser i naturen for beboerne.


Det er vigtigt, at der er en glad og optimistisk stemning omkring den udviklingshæmmede. Når man ikke kan tage så meget af omverdenen ind, eller ikke kan lukke af for omverdenen, hvilket de udviklingshæmmede ofte ikke kan, er det vigtigt med orden, og at omgivelserne er lette og ubesværede at forholde sig til. Kronhjortens naturskønne omgivelser er et miljø, hvor beboerne kan rumme deres sanseindtryk. Det hører med til pædagogikken, at dagene, ugerne og året forløber rytmisk. Det bringer ro at vide, hvad dagen bringer. Årets rytme markerer vi ved at fejre årstidsfester.